Приймальна комісія ЗДІА Приймальна комісія ЗДІА

Запорізька державна інженерна академія

Адреса: 69006, м. Запоріжжя
вул. Добролюбова 10, ауд. л.220

Електронна пошта: pk@zgia.zp.ua
Телефон: (061) 236-82-60
Засідання приймальної комісії Запорізької державної інженерної академії - Інформаційні сторінки - Приймальна комісія ЗДІА

Дата

Питання

Відповідальні

16.11.16

Затвердження робочого плану приймальної комісії ЗДІА, плану засідань приймальної комісії у листопаді 2016 – червні 2017 року.

Про хід профорієнтаційної роботи серед молоді

Різне

Голова приймальної комісії,

заст. голови приймальної комісії,

відп. секретар, заст. відп. секретаря

Декани факультетів

18.11.16

1. Про допуск до вступних випробувань на навчання за ступенем магістра, ОКР спеціаліста, ступенем бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста за ІІ етапом прийому до ЗДІА

2. Про хід профорієнтаційної роботи серед молоді

3. Різне

Голова приймальної комісії,

заст. голови приймальної комісії, директор ЦБО,

відп. секретар, заст. відп. секретаря

Декани факультетів

23.11.16

1. Про затвердження Правил прийому до ЗДІА у 2017 році

2. Про хід профорієнтаційної роботи серед молоді

3. Різне

Голова приймальної комісії,

заст. голови приймальної комісії,

відп. секретар, заст. відп. секретаря

Декани факультетів

28.11.16

1. Про рекомендацію на навчання за ступенем магістра, ОКР спеціаліста, ступенем бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста за ІІ етапом прийому до ЗДІА

2. Різне

Голова приймальної комісії,

заст. голови приймальної комісії, директор ЦБО,

відп. секретар, заст. відп. секретаря

30.11.16

1. Про зарахування на навчання за ступенем магістра, ОКР спеціаліста, ступенем бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста за ІІ етапом прийому до ЗДІА

2. Різне

Голова приймальної комісії,

заст. голови приймальної комісії, директор ЦБО,

відп. секретар, заст. відп. секретаря

21.12.16

1. Про заповнення в ЄДЕБО інформаційних таблиць ЗДІА, відкритих та закритих конкурсних пропозицій ЗДІА, подання до ЄДЕБО для верифікації переліку спеціальностей та погодження державним замовником мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення.

2. Про хід профорієнтаційної роботи серед молоді

3. Різне

Голова приймальної комісії,

заст. голови приймальної комісії,

відп. секретар, заст. відп. секретаря

Декани факультетів

25.01.17

1. Затвердження положень відбіркових, предметних, фахових атестаційних, апеляційної комісій

2. Переведення та поновлення до ЗДІА

3. Про хід профорієнтаційної роботи серед молоді

Різне

Голова приймальної комісії,

заст. голови приймальної комісії,

відп. секретар, заст. відп. секретаря

Декани факультетів

22.02.17

  1. Затвердження складу відбіркових предметних, фахових атестаційних, апеляційної комісій

  2. Про ціни платної форми навчання в академії на 2017-2018 навчальний рік (проект)

  3. Про хід профорієнтаційної роботи серед молоді

  4. Різне

Голова приймальної комісії,

заст. голови приймальної комісії,

відп. секретар, головний бухгалтер, заст. відп. секретаря

Декани факультетів

29.03.17

1. Затвердження екзаменаційних матеріалів для організації вступних випробувань до академії

2. Про формування складу технічних секретарів приймальної комісії.

3. Про хід профорієнтаційної роботи серед молоді

4. Різне

Голова приймальної комісії,

заст. голови приймальної комісії,

відп. секретар, заст. відп. секретаря

Декани факультетів

26.04.17

1. Затвердження складу технічних секретарів приймальної комісії та графіку відпусток членів приймальної комісії

2. Про хід профорієнтаційної роботи серед молоді

3. Різне.

Відп. секретар, заст. відп. секретаря

Декани факультетів

24.05.17

1. Про підготовку до атестації осіб, що навчаються на підготовчих курсах ЗДІА.

2. Про хід профорієнтаційної роботи серед молоді

3. Різне

Заст. голови приймальної комісії,

відп. секретар, заст. відп. секретаря

Декани факультетів

21.06.17

1. Про підготовку до прийому документів у вступників до ЗДІА

3. Різне

Голова приймальної комісії,

заст. голови приймальної комісії,

відп. секретар, заст. відп. секретар

Рішення приймальної комісії

© 2017 ЗДІА