Приймальна комісія ЗДІА Приймальна комісія ЗДІА

Запорізька державна інженерна академія

Адреса: 69006, м. Запоріжжя
вул. Добролюбова 10, ауд. л.220

Електронна пошта: pk@zgia.zp.ua
Телефон: (061) 236-82-60
Вступна кампанія 2018 - Інформаційні сторінки - Приймальна комісія ЗДІА

Вступна кампанія ЗДІА 2018


Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом до закладів вищої освіти в 2018 році


Правила прийому


Положення про приймальну комісію


Програми вступних іспитів на базі ОКР молодшого спеціаліста 2018Програми вступних іспитів за ступенем магістра 2018


Конкурсні предмети ЗДІА для вступу на перший курс 2018


Освітні ступені 2018


Перелік спеціальностей, при вступі на які додається додатковий бал при умові успішного закінчення підготовчих курсів ЗДІА


Споріднений вступ магістр 2018


Споріднений вступ молодший спеціаліст 2018


Розклад консультацій та вступних випробувань


Державне замовлення 2018 баклавр, молодший спеціаліст


Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти у 2018 році для прийому на навчання за ступенем магістра


Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти у 2018 році для прийому на навчання за ступенем магістра доповнення 2


Рейтинговий список рекомендованих до зарахування за ступенем магистра денної форми навчання


Список рекомендованих до зарахування на навчання за ступенем магістра заочного відділення ЗДІА


© 2018 ЗДІА